Politica de confidentialitate

Principii privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale Clientilor

Aceste principii privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale Clientilor (numite in continuare principiile) descriu modul in care Ferratum prelucreaza Datele cu Caracter Personal ale Clientilor sai si ale oricaror alte Persoane Vizate (in continuare dumneavoastra) in legatura cu serviciile oferite de Ferratum. Principiile se aplica daca Clientul utilizeaza, a utilizat sau si-a exprimat intentia de a utiliza, sau daca Clientul sau orice alta Persoana Vizata are orice fel de legatura cu produsele sau serviciile prestate de Ferratum, inclusiv inainte ca aceste principii sa intre in vigoare.


1. Definitii
1.1. Client – O persoana fizica ce utilizeaza, a utilizat sau si-a exprimat intentia de a utiliza produsele si serviciile oferite de Ferratum sau de a incheia un contract de garantie sau garantare.
1.2. Contract – Un contract incheiat de Ferratum si Client.
1.3. Reglementari privind Protectia Datelor Personale – Orice legi sau regulamente aplicabile care reglementeaza prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, incluzand dar fara a se limita la GDPR;
1.4. Ferratum – Ferratum Romania I.F.N. S.A., societate de nationalitate romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/11023/2013, CUI 32208795, cu sediul social in Romania, Municipiul Bucuresti, sector 6, soseaua Virtutii nr. 19D, etaj 5, spatiul D, cod postal 060783;
1.5. Ferratum Group – Ferratum impreuna cu societatile al caror actionar majoritar este, direct sau indirect, societatea mama a Ferratum, Ferratum Oyj (cod de inregistrare la Registrul Comertului din Finlanda 1950969-1, adresa Ratamestarinkatu 11 A, Helsinki, Republica Finlanda);
1.6. GDPR – Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);
1.7. Date cu Caracter Personal – Orice informatie legata de o persoana fizica identificata sau identificabila (Persoana Vizata). Datele care fac obiectul secretului bancar pot include si Date cu Caracter Personal;
1.8. Prelucrare – Orice operatiune sau set de operatiuni realizate prin mijloace automatizate sau nu asupra Datelor cu Caracter Personal sau seturilor de Date cu Caracter Personal, precum colectarea, inregistrarea, stocarea, modificarea, acordarea accesului la, interogarea, transferul, vizualizarea acestora etc.


2. Operator de Date
2.1. Ferratum este responsabila pentru procesarea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal si, drept urmare, trebuie considerata operator de date conform prevederilor GDPR.
2.2. Prelucrarea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal se va supune legislatiei romane.


3. Colectarea Datelor cu Caracter Personal
3.1. Ferratum colecteaza Datele dumneavoastra cu Caracter Personal in urmatoarele moduri:
3.2. Daca sunteti Client, fie transmiteti catre Ferratum in mod direct Datele dumneavoastra cu Caracter Personal sau Ferratum le colecteaza din utilizarea anterioara a serviciilor sale de catre dumneavoastra, atunci cand solicitati Ferratum un imprumut sau alte servicii, fie Ferratum le colecteaza din surse externe, atunci cand solicitati Ferratum un imprumut sau alte servicii. Astfel de surse externe includ, fara limitare, registre publice si private (ex. birouri de credit, si anume Biroul de Credit S.A., A.N.A.F., Instantor AB) pe care Ferratum le utilizeaza pentru a va identifica si a va verifica identitatea si pentru a realiza evaluari de credit si de risc. Datele dumneavoastra cu Caracter Personal solicitate depind de serviciile solicitate de dumneavoastra, spre ex. daca solicitati un imprumut, depuneti bani, actionati ca Persoana Asociata.
3.3. Daca sunteti un Client care incheie contracte de garantie sau garantare, Datele dumneavoastra cu Caracter Personal ne sunt transmise de obicei de catre Clientul care solicita imprumutul.
3.4. De asemenea, colectam Date cu Caracter Personal prin mijloace automate atunci cand utilizati websiteul Ferratum. Aceasta prelucrare este explicata detaliat in Politica noastra privind Cookie-urile disponibila pe www.ferratum.ro/politica-de-utilizare-cookie-urilor.
3.5. Datele cu Caracter Personal colectate sunt necesare pentru scopurile explicate mai jos, avand in vedere natura serviciilor si produselor oferite de Ferratum si nevoia de a identifica adecvat Clientii si de a confirma bonitatea si credibilitatea acestora.


4. Date cu Caracter Personal Prelucrate
4.1. Ferratum prelucreaza Datele cu Caracter Personal ale Clientului cu scopul de a incheia si indeplini Contractul incheiat cu Clientul. Acest lucru include identificarea adecvata a Clientului si realizarea de verificari si evaluari de credit si de risc legate de Client pentru a stabili daca si in ce conditii sa incheie Contractul cu Clientul. Baza legala pentru aceasta Prelucrare consta atat in incheierea si indeplinirea Contractului cu Clientul, cat si in interesele legitime ale Ferratum de a se asigura ca Clientul este de incredere si solvabil si de a se asigura ca Ferratum va incasa sumele datorate de acesta, cat si in obligatiile legale si de reglementare ale Ferratum asa cum rezulta din legislatia aplicabila (inclusiv din legile si regulamentele care reglementeaza institutiile de credit/ imprumutatorii cum ar fi obligatiile de a raporta organelor de reglementare, obligatiile de a identifica Clientul in mod corect (KYC-cunoasterea clientului) si de a se asigura de bonitatea si solvabilitatea Clientului conform regulilor si regulamentelor privind spalarea de bani (AML) si finantarea terorismului).
4.2. Cu privire la cele de mai sus, Ferratum prelucreaza urmatoarele Date cu Caracter Personal:
4.2.1. datele de identificare (ex. nume, cod personal de identificare, data nasterii, locul nasterii, nationalitate, informatii despre si copia documentului de identitate, fotografia, adresa);
4.2.2. datele de contact (ex. adresa, numar de telefon, adresa de e-mail);
4.2.3. datele bancare (ex. numele bancii, titular de cont, numar de cont, informatii privind tranzactiile din contul bancar detinut de dumneavoastra, daca ati fost de acord cu acest lucru);
4.2.4. datele profesionale (ex. angajator actual si anterior si functia);
4.2.5. datele financiare (ex. salariu, venit, bunuri, obligatii, proprietati);
4.2.6. datele privind originea bunurilor (ex. date cu privire la angajator, partenerii de tranzactionare, activitatile de afaceri si beneficiarii reali, date care prezinta sursa venitului si a averii dumneavoastra);
4.2.7. datele privind bonitatea/ solvabilitatea (ex. date cu privire la comportamentul de plata, la daunele aduse Ferratum sau altor persoane, date care permit Ferratum sa ia masuri de due diligence cu privire la prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului si sa asigure respectarea sanctiunilor internationale aplicate, inclusiv scopul relatiei de afaceri si daca Clientul este o persoana expusa politic);
4.2.8. datele obtinute pe durata indeplinirii unei obligatii legale (ex. informatii primite in urma interogarilor organelor de investigatii, de la notari, autoritatile fiscale, instante si executori judecatoresti);
4.2.9. datele legate de comunicare (ex. e-mail, inregistrari ale apelurilor telefonice);
4.2.10. datele de acces la contul de pe website-ul Ferratum;
4.2.11. datele legate de servicii (ex. indeplinirea contractului sau neindeplinirea contractului, istoricul tranzactiilor, cereri depuse, solicitari si plangeri).
4.3. Ferratum prelucreaza, de asemenea, Date cu Caracter Personal colectate pentru scopurile de mai jos:
4.3.1. indeplinirea de catre Ferratum a obligatiilor rezultate din lege (ex. reguli si regulamente pentru identificarea corecta a Clientului (KYC) privind prevenirea spalarii banilor (AML) si finantarii terorismului si de asigurare a bonitatii si solvabillitatii Clientului);
4.3.2. securizarea drepturilor Ferratum (stabilirea, exercitarea si apararea impotriva plangerilor legale). Baza legala a acestei Prelucrari consta in interesele legitime ale Ferratum;
4.3.3. evaluarea calitatii serviciilor Ferratum, inclusiv a serviciilor de asistenta a clientului si de asigurare a calitatii. Baza legala a acestei prelucrari consta in interesele legitime ale Ferratum asupra evaluarii si dezvoltarii calitatii serviciului sau de asistenta a clientului.

5. Prelucrarea in baza acordului
5.1. Ferratum prelucreaza, de asemenea, Datele cu Caracter Personal in baza acordului (e.g. pentru marketing direct si realizarea de cercetari de piata, pregatirea studiilor statistice si analizarea grupurilor de clienti, cotelor de piata de produse si servicii si a altor indicatori financiari precum si pentru raportarea si managementul riscului pentru a intelege mai bine asteptarile clientilor si pentru a dezvolta modelele, produsele, serviciile si procesele Ferratum).
5.2. Atunci cand prelucrarea se bazeaza pe acord, va puteti retrage acordul in orice moment, prin contactarea Ferratum la datele de contact de mai jos. Retineti ca retragerea acordului nu afecteaza caracterul legal al Prelucrarii in baza acordului exprimat anterior retragerii.
5.3. in ceea ce priveste mesajele de marketing direct primite prin e-mail, va puteti retrage acordul si va puteti dezabona de la primirea altor e-mailuri prin apasarea pe linkul „dezabonare” de la sfarsitul fiecarui e-mail.
5.4. Vedeti, de asemenea, sectiunile de mai jos.


6. Luarea deciziilor in mod automatizat si stabilirea profilului
6.1. Ferratum se foloseste de stabilirea profilului pentru a decide daca cererea de imprumutare a Clientului este acceptata sau respinsa, partial sau integral. Cu toate acestea, decizia nu se ia in mod automat, ci de catre un angajat.
6.2. Decizia este luata in baza informatiilor primite de la Client in cerere, a informatiilor primite din surse externe, precum registre publice si private si de la alte terte parti, precum si in baza comportamentului anterior de plata al Clientului in relatia cu Ferratum. Nu sunt prelucrate categorii speciale de Date cu Caracter Personal (ex. date privind sanatatea, datele genetice).
6.3. Stabilirea unui profil este necesara pentru incheierea Contractului precum si pentru respectarea obligatiilor legale cu privire la identificarea corecta a Clientului, evaluarea bonitatii Clientului, impiedicarea fraudei si spalarii de bani.
6.4. De asemenea, Ferratum se foloseste de stabilirea unui profil pentru a decide, in baza fiabilitatii financiare a Clientului pe durata utilizarii serviciilor Ferratum, daca sa ofere, din proprie initiativa (prin marketing direct, cu conditia ca Clientul sa fi fost de acord cu acesta), o valoare mai mare a creditului sau alte servicii Clientului cu care a incheiat deja un Contract. Baza legala a unei astfel de Prelucrari consta in interesul legitim al Ferratum de comercializare a produselor sale. Drept urmare, este posibil ca unii Clienti sa nu primeasca astfel de oferte. Cu toate acestea, stabilirea profilului nu are efecte juridice asupra Clientului si nici nu afecteaza Clientul in mod semnificativ, la fel cum nici nu influenteaza Contractul deja existent iar Clientul are posibilitatea de a solicita un nou imprumut din proprie initiativa.


7. Persoane imputernicite
7.1. Ferratum se foloseste de furnizori de servicii atent selectionati (persoane imputernicite) pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale Clientului. in acest fel, Ferratum ramane responsabil pe deplin pentru Datele dumneavoastra cu Caracter Personal.
7.2. Ferratum se foloseste de urmatoarele categorii de persoane imputernicite: consultanti juridici si de alta natura, alte entitati ale Ferratum Group, furnizori de servicii de stocare a datelor, furnizori de servicii de marketing si studii de piata, furnizori de servicii de e-mail si SMS, furnizori de servicii de identificare si certificare, agentii de recuperare a datoriilor, furnizori de servicii de scoring si verificare a creditelor, furnizori de servicii de apelare telefonica automata, intermediari online si offline.


8. Terte parti
8.1. Ferratum transmite Datele dumneavoastra cu Caracter Personal doar tertelor parti mentionate in prezentul document, doar daca acest lucru este impus de legislatia aplicabila (ex. daca Ferratum are obligatia de a divulga Datele cu Caracter Personal catre autoritati) sau doar cu acordul dumneavoastra.
8.2. Divulgam Datele dumneavoastra cu Caracter Personal catre urmatoarele terte parti:
8.2.1. persoanele (fizice sau juridice) care garanteaza obligatiile dumneavoastra fata de Ferratum (ex. garant, girant). Baza legala a unei astfel de divulgari consta in interesul legitim al Ferratum de a se asigura de indeplinirea Contractului;
8.2.2. Clientii ale caror obligatii le-ati garantat. Baza legala a unei astfel de divulgari consta in interesul legitim al Ferratum de a se asigura de indeplinirea Contractului;
8.2.3. persoanele care pastreaza baze de date despre obligatii de plata neonorate la timp. Baza legala a unei astfel de divulgari consta in interesul legitim al Ferratum de a se asigura de indeplinirea Contractului si in interesul legitim al tertelor parti de a putea evalua bonitatea Clientului;
8.2.4. agentii de recuperare a datoriilor si executori judecatoresti. Baza legala a unei astfel de divulgari consta in interesul legitim al Ferratum de a se asigura de indeplinirea Contractului;
8.2.5. auditorii Ferratum. Baza legala a acestei divulgari consta in obligatiile legale ale Ferratum.
8.2.6. organele de reglementare ale Ferratum. Baza legala a acestei divulgari consta in obligatiile legale pe care trebuie sa le respecte Ferratum.


9. Transferul Datelor cu Caracter Personal in afara Spatiului Economic European (SEE)
9.1. Ferratum transfera Datele cu Caracter Personal catre entitatile Ferratum Group si alte enitati beneficiare (inclusiv ofera acces la Datele cu Caracter Personal din) din afara Spatiului Economic European, ex. catre USA, Canada, Elvetia. Acest lucru inseamna acordarea posibilitatii de accesare a datelor cu caracter personal, din tarile respective. Cu toate acestea, Ferratum actioneaza astfel doar daca are motive legale, inclusiv cu privire la un beneficiar care: (i) se afla intr-o tara care ofera un nivel adecvat de protectie a Datelor cu Caracter Personal; sau (ii) respecta prevederile unui document care acopera cerintele UE privind transferul Datelor cu Caracter Personal in afara UE.
9.2. Puteti primi mai multe informatii despre transferul Datelor cu Caracter Personal in afara UE contactand Ferratum la datele de contact de mai jos.


10. Pastrarea datelor
10.1. Ferratum pastreaza Datele dumneavoastra cu Caracter Personal conform instructiunilor din industrie atat timp cat este necesar pentru realizarea scopurilor pentru care au fost colectate sau atat timp cat este necesar pentru a-si proteja drepturile sau atat cat este solicitat prin actele legale aplicabile. Va rugam sa retineti ca daca aceleasi Date cu Caracter Personal sunt Prelucrate pentru mai multe scopuri, Datele cu Caracter Personal vor fi pastrate pentru cea mai mare perioada aplicabila. Perioada maxima aplicabila este perioada de limitare a pretentiilor rezultate dintr-o tranzactie, care este de pana la 10 ani de la data ultimei tranzactii dau de la data inchiderii contului, care dintre date fiind cea mai recenta.


11. Drepturile dumneavoastra
11.1. in masura in care se impune prin Regulamentele aplicabile Datelor cu Caracter Personal, dumneavoastra aveti toate drepturile unei Persoane Vizate in ceea ce priveste Datele dumneavoastra cu Caracter Personal. Acestea includ dreptul de a:
11.1.1. solicita accesul la Datele dumneavoastra cu Caracter Personal;
11.1.2. obtine o copie a Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal;
11.1.3. rectifica Datele dumneavoastra cu Caracter Personal care sunt incorecte sau incomplete;
11.1.4. sterge Datele dumneavoastra cu Caracter Personal;
11.1.5. restrictiona Prelucrarea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal;
11.1.6. porta Datele dumneavoastra cu Caracter Personal;
11.1.7. obiecta la Prelucrarea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal care se bazeaza pe depasirea interesului legitim si care sunt Prelucrate in scop de marketing direct;
11.1.8. daca veti considera ca v-au fost incalcate drepturile, veti avea dreptul de a depune o plangere la:
- serviciul de asistenta clienti al Ferratum sau
- responsabilul cu protectia datelor din cadrul Ferratum sau;
- Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau;
- instante in cazul in care considerati ca v-au fost incalcate drepturile.
11.2. Pentru a va exercita drepturile, contactati Ferratum la datele de contact de mai jos.
11.3. Va rugam sa retineti ca va puteti exercita unele drepturi prin accesarea contului dumneavoastra Ferratum.


12. Modificarea principiilor
12.1. Daca practicile Ferratum de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal vor fi modificate sau daca va fi nevoie ca unele dintre aceste principii sa fie schimbate conform legislatiei aplicabile, jurisprudentei sau instructiunilor emise de autoritatile competente, Ferratum are dreptul de a modifica aceste principii in mod unilateral, in orice moment. in acest caz, Ferratum va va informa prin e-mail nu mai tarziu de o luna inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.


13. Contact
13.1. Pentru orice nelamurire cu privire la Prelucrarea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal de catre Ferratum sau daca doriti sa va exercitati drepturile ca Persoana Vizata, va rugam sa ne contactati la datele de mai sus.
13.2. Ferratum a numit un responsabil cu protectia datelor pe care il puteti contacta, de asemenea, la urmatoarele date de contact: dpo.ro@ferratum.ro